OLEJ DO WYTWORNICY DYMU Smokey 250 ml / cytrynowy (42091) do modeli

64,99 zł
65-9623
Dostępny

Olejek parowy "Smokey" do modelarskich wytwornic dymu (destylat do wszystkich modeli generatorów pary).

Płyn nie "atakuje" tworzyw sztucznych i lakierów. Można go również używać do czyszczenia torów i lokomotyw. Dostępny w trzech zapachach: neutralny, sosna i cytryna. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

  • opakowanie: butelka 250 ml
  • zapach: cytrynowy
  • Made in Germany

*Postępuj zgodnie z załączoną do produktu instrukcją obsługi.

Przykłady wykorzystania generatorów "dymu":

*Postępuj zgodnie z załączoną do produktu instrukcją obsługi.

Produkt niebezpieczny !

  • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
  • P501 - Zawartość i pojemnik usuwać w zakładzie utylizacji odpadów
  • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem !
  • P260 - Nie wdychać oparów
  • grupa wiekowa: od 18 lat
  • więcej informacji na temat produktu i niebezpieczeństw znajdziesz w karcie produktu
Loading...